นักเรียนสามารถกดปุ่ม "คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน" ในรายวิชาของตนเองได้เลยครับ

การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1-3.png
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1.png
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1-2.png
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1-4.png